Mitä työnohjaus on? Kuvassa ammattikirjallisuutta

 

Mitä työnohjaus on?

 

 • Mitä työnohjaus on? Työnohjausta voi käyttää yritys tai yksityishenkilö, ryhmässä tai yksin,  työhön liittyvien asioiden luottamukselliseen kehittämiseen.
 • Jos työnohjaus ei ole sinulle ennestään tuttua, vertaa sitä vaikkapa opintojen ohjaukseen. Opinto-ohjaus on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka liittyy opintoasioihin. Työnohjaus on tavoitteellista, vuorovaikutuksellista ja luottamuksellista ohjattua toimintaa, joka liittyy aina työhön.

 

Mihin työnohjausta käytetään?

 

  • Työnohjausta käytetään esimerkiksi
   • työhyvinvoinnin lisäämiseen,
   • ilmapiirin parantamiseen,
   • asiakastapauksien käsittelyyn,
   • perustehtävän läpikäymiseen tai uudelleenmäärittelyyn,
   • työmotivaation ylläpitämiseen,
   • työurien pidentämiseen,
   • työtyytyväisyyden lisäämisen,
   • konfliktitilanteiden ohjaamiseen,
   • pelisääntöjen määrittelyyn,
   • johtamisen apuna ja johtajan apuna,
   • esimies-alaistaitojen kehittämiseen,
   • kuppikuntaisuuden vähentämiseen,
   • itsen etsimiseen urapoluilla…
  • Tavoitteet asetetaan työnohjausprosessin alussa ja niitä myös muutetaan matkan varrella tarvittaessa, yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteet lähtevät osallistujista, jolloin niihin myös sitoudutaan, lisäksi otetaan tavoitemäärittelyssä huomioon tilaus
  • Parhaimmillaan työnohjaus on ennaltaehkäisevästi käytettynä, silloin sen vaikutus on parhain mahdollinen, mutta myös kriisityönohjaustilaukset ovat tavallisia.

 

 • Tarvitsetteko lisää aikaa työhön liittyvistä asioista keskustelemiseen?
 • Työn sisällön pohtimiseen?
 • Motivaation löytämiseen?
 • Asiakaskohtaamisten läpikäymiseen?
 • Työyhteisön tilanteen avaamiseen?
 • Onko joku muu työhön liittyvä asia tai tilanne sellainen, johon pitäisi nyt keskittyä ohjatusti?

 

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

 

  • Työnohjauksen jälkeen?
  • Työnohjausprosessin jälkeen työn iloa on enemmän, motivaatio on kasvanut, vuorovaikutus on parantunut, työn rakenteita on muutettu ja se näkyy tuloksessa ja esimerkiksi sairauspoissaoloissa.
  • Työnohjausprosessin aikana pidän huolta, että opittu myös jalkautetaan arkeen.

 

Työnohjaus käytännössä

Käytäntöön:

 • Työnohjaukseen osallistumiseen kuuluu luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja sitoutuminen.
 • Työnohjaustapaamisen kesto on yleensä 1,5 tuntia ja se ei ole kertaviikkoista eikä kertaluonteista.
 • Työnohjaus voi olla yksilöohjausta, ryhmänohjausta tai työyhteisötyönohjausta. Suositeltu ryhmäkoko ryhmätyönohjaukseen on noin 5–10 henkeä.
 • Yleisin tapaamisväli on 2–3 viikkoa, mutta nämäkin asiat räätälöidään asiakkaan toiveen mukaisesti.
 • Mitä pidempi sopimuskausi on, sitä suurempia muutoksia saadaan aikaan, sitä enemmän tavoitteita voidaan asettaa

Alkujaan työnohjausta on annettu hoito- ja sosiaalityössä, mutta sittemmin se on levinnyt laajalti eri aloille. Siitä on hyötyä alalla kuin alalla ja erilaisissa työyhteisöissä. Työnohjaus antaa mahdollisuuden keskustella työasioista syvällisemmin kuin työpäivien aikana tyypillisesti on aikaa, ja on aina tavoitteellista ja luottamuksellista.

 

Minä työnohjaajana

Katso työnohjaaja-esittelyni Youtubessa klikkaamalla tästä tai kuvasta oikeallaMitä työnohjaus on

Olen työnohjaaja (STOry), joka tarvittaessa täydentää dialogisia ohjattuja keskustelumenetelmiä käyttämällä kuvallista ilmaisua sekä draaman keinoja, juuri sillä tavalla kuin asiakkaalle sillä hetkellä sopii.

 

Kokemusta työnohjauksesta on kertynyt mm. opetusalalta, yritysmaailmasta, järjestöistä ja varhaiskasvatuksesta. Työnohjattavissa on ollut niin virkamiehiä kuin sote-alan työntekijöitä ja taiteilijoita.

 

Aloitin työnohjaamisen heti työnohjaaja-opintojeni lähdettyä käyntiin Palmeniassa, Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämiskeskuksessa (nykyiseltä nimeltään Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+), vuoden 2012 alussa. Valmistuin vuoden 2013 lopussa ja hyppäsin kokoaikaiseksi yrittäjäksi maaliskuussa 2016.

 

Työnohjaajakoulutukseni viitekehys oli sosiaalista konstruktionismia painottava, koulutus oli myös hyvin integratiivinen. Lähestymistapani työnohjaajana onkin integratiivinen sisältäen mm. sosiaalisen konstruktionismin, narratiivisuuden, dialogisuuden, ratkaisukeskeisyyden ja psykodynaamisuuden.

 

Edellisistä jälkimmäinen on luonnollista myös siksi, että olen opiskellut viisi ja puoli vuotta kuvataidepsykoterapiaa (ensin perusteet 2010-2011 ja sitten nelivuotisen erityistason kuvataidepsykoterapia-koulutuksen 2011-2015 Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksessa).

 

Työnohjaajana käyttöteoriani ei ole kuitenkaan mitenkään tyhjentävästi psykodynaaminen, vaan nimenomaan integratiivinen, eli katson, että erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaisia näkökulmia ja teoriakehystä muokataan joustavasti asiakastilanteen mukaan, läsnäolo edellä.

 

Olen työnohjannut ryhmiä, yksilöitä ja työyhteisöjä. Työnohjaan monenlaisilla aloilla ja usein käytännössä se, ettei aina tunne työnohjattavien substanssiosaamista voi olla jopa kaikkien etu (raikas näkökulma, hyviä kysymyksiä), toisaalta joskus aloitus on helpompaa kun ohjattavat kokevat että työnohjaajalla on jotain tuntua heidän työkentästään (erityisesti esimerkiksi potilastapaustyönohjauksissa). Tässä minulla on vahvuutena monialainen työtaustani.

Tilanteen mukaan käytän työnohjauksessa toiveesta kuvataiteellisia menetelmiä, joihin olen erikoistunut: Lue niistä lisää klikkaamalla tästä. Kuvan kautta voidaan saada esimerkiksi tavoitteita kirkastettua ja uusia luovia näkökulmia. Pääasiallinen työskentely tapahtuu kuitenkin ohjatun luottamuksellisen keskustelun kautta.

Työnohjauksessani olen asiakkaitten mukaan onnistunut luomaan luottamuksellisen ja mukavan tunnelman ja olen antanut sopivasti tilaa, mutta myös suunnannut toimintaa tarvittaessa, ja ohjaukseni on ollut rento tapa tarkastella työn ongelmia yhdessä.

 

”Työnohjauksesta lähdin hakemaan selkeyttä virkamiehen työhöni. Sain sen. Lisäksi löysin itsestäni luovuuden. Johannan ohjauksessa löytyi myös konkreettisia tapoja luovuuden esiin tuomiseen. Minulle on avautumassa uusi ja ihmeellinen maailma, näin koen. Tuntuu niin oikealta!”, kertoo yksilötyönohjattavani, erityisasiantuntija Maija 60 v.

 

”Kiitos Johanna! Tilasta, ajasta, ajatuksista, väreistä, näkökulmien mahdollistamisesta, läsnäolosta, kuuntelemisesta”, kirjoitti ryhmätyönohjattavani, toimintaterapeutti Heidi 51 v.

 

Ota yhteyttä ja varaa maksuton puolen tunnin alkukartoitustapaaminen, tai käytä aloituspakettitarjous!

Mitä työnohjaus on ja mitä hyötyä siitä on?

Lue lisää työnohjauksesta:

Työn ilolla jopa satakertainen tulos

Miksi työnohjausta? Mitä hyötyä siitä on?

Työnohjaus innostaa ja energisoi!

 

”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.” (lähde: www.suomentyonohjaajat.fi)

 

Lataa ilmaiset pdf-julkaisuni aiheesta:

 

Mitä työnohjaus on? Tyypillisen työnohjausprosessin kuvaus: