Mitä työnohjaus on? Kuvassa ammattikirjallisuutta

 
 
 

Mitä on työnohjaus?

 

  • Mitä on työnohjaus? Työnohjausta voi käyttää yritys tai yksityishenkilö, ryhmässä tai yksin, minkä tahansa työhön liittyvän asian luottamukselliseen kehittämiseen. Jos työnohjaus ei ole sinulle ennestään tuttua, vertaa sitä vaikkapa opintojen ohjaukseen. Opinto-ohjauskin on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka liittyy mihin tahansa opintoasiaan.

 

Mihin työnohjausta käytetään?

 

  • Mihin työnohjausta käytetään? Työnohjausta käytetään ilmapiirin parantamiseen, asiakastapauksien käsittelyyn, perustehtävän läpikäymiseen tai uudelleenmäärittelyyn, työmotivaation ylläpitämiseen, työurien pidentämiseen, työtyytyväisyyden lisäämisen, konfliktitilanteiden ohjaamiseen, pelisääntöjen määrittelyyn, johtamisen apuna ja johtajan apuna, esimies-alaistaitojen kehittämiseen, kuppikuntaisuuden vähentämiseen, itsen etsimiseen urapoluilla… Tavoitteet asetetaan työnohjausprosessin alussa ja niitä myös muutetaan matkan varrella tarvittaessa, yhdessä asiakkaan kanssa. Parhaimmillaan työnohjaus on ennaltaehkäisevästi käytettynä, silloin sen vaikutus on parhain mahdollinen, mutta myös kriisityönohjaustilaukset ovat tavallisia.
  •  

  • Tarvitsetteko lisää aikaa työhön liittyvistä asioista keskustelemiseen? Työn sisällön pohtimiseen? Asiakaskohtaamisten läpikäymiseen? Työyhteisön tilanteen avaamiseen? Onko joku muu työhön liittyvä asia tai tilanne sellainen, johon pitäisi nyt keskittyä ohjatusti?

 

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

 

 

”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.” (lähde: www.suomentyonohjaajat.fi)

 

Työnohjaus käytännössä

 

Käytäntöön:

  • Työnohjaukseen osallistumiseen kuuluu luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja sitoutuminen.
  • Työnohjaustapaamisen kesto on yleensä 1,5 tuntia ja se ei yleensä ole kertaviikkoista eikä kertaluonteista.
  • Työnohjaus voi olla yksilöohjausta, ryhmänohjausta tai työyhteisötyönohjausta. Suositeltu ryhmäkoko on noin 5–10 henkeä.
  • Yleisin tapaamisväli on 2–3 viikkoa, mutta nämäkin asiat räätälöidään asiakkaan toiveen mukaisesti.

Alkujaan työnohjausta on annettu hoito- ja sosiaalityössä, mutta sittemmin se on levinnyt laajalti eri aloille. Siitä on hyötyä alalla kuin alalla ja erilaisissa työyhteisöissä. Työnohjaus antaa mahdollisuuden keskustella työasioista syvällisemmin kuin työpäivien aikana tyypillisesti on aikaa.

 

Ota yhteyttä ja varaa maksuton alkukartoitustapaaminen, tai käytä aloituspakettitarjous!

 

Tilanteen mukaan käytän työnohjauksessa myös kuvataiteellisia menetelmiä: Lue tästä lisää

 

Lataa ilmaiset pdf-julkaisuni aiheesta:

 

 

Työnohjausprosessin kuvaus-kuva 1. Tarpeen tunnistus 2. Vapaaehtoisen ohjattavan tai ryhmän valikoituminen 3. Työnohjaajan löytäminen 4. Tapaaminen: tilauskuvaus, sovitaan kesto, hinta, sopimus - suosituskesto väh. 1-2 vuotta, 1-2 krt / kk, tilanteen mukaan 5. Työnohjauksen alkaessa tavoitteet tarkentuvat ohjattavista käsin 6. Viimeistään toiseksi viimeisellä kerralla vastavuoroinen palaute ja mahdollinen jatkosopimus 7. Viimeisellä kerralla käydään läpi tavoitteiden toteuma ja varmistetaan jalkautus työn arkeen