fbpx
Mitä työnohjaus on? Kuvassa ammattikirjallisuutta

 

Mitä työnohjaus on?

 

 • Mitä työnohjaus on? Työnohjausta voi käyttää yritys tai yksityishenkilö, ryhmässä tai yksin,  työhön liittyvien asioiden luottamukselliseen kehittämiseen.
 • Jos työnohjaus ei ole sinulle ennestään tuttua, vertaa sitä vaikkapa opintojen ohjaukseen. Opinto-ohjaus on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka liittyy opintoasioihin. Työnohjaus on tavoitteellista, vuorovaikutuksellista ja luottamuksellista ohjattua toimintaa, joka liittyy aina työhön.

 

Mihin työnohjausta käytetään?

 

   • Työnohjausta käytetään esimerkiksi
     • työhyvinvoinnin lisäämiseen,
     • ilmapiirin parantamiseen,
    • asiakastapauksien käsittelyyn,
    • perustehtävän läpikäymiseen tai uudelleenmäärittelyyn,
    • työmotivaation ylläpitämiseen,
    • työurien pidentämiseen,
    • työtyytyväisyyden lisäämisen,
    • konfliktitilanteiden ohjaamiseen,
    • pelisääntöjen määrittelyyn,
    • johtamisen apuna ja johtajan apuna,
    • esimies-alaistaitojen kehittämiseen,
    • kuppikuntaisuuden vähentämiseen,
    • itsen etsimiseen urapoluilla…

   

  • Tavoitteet asetetaan työnohjausprosessin alussa ja niitä myös muutetaan matkan varrella tarvittaessa, yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteet lähtevät osallistujista, jolloin niihin myös sitoudutaan, lisäksi otetaan tavoitemäärittelyssä huomioon tilaus.
  • Parhaimmillaan työnohjaus on ennaltaehkäisevästi käytettynä, silloin sen vaikutus on parhain mahdollinen, mutta myös kriisityönohjaustilaukset ovat tavallisia.

 

 • Tarvitsetteko lisää aikaa työhön liittyvistä asioista keskustelemiseen?
 • Työn sisällön pohtimiseen?
 • Motivaation löytämiseen?
 • Asiakaskohtaamisten läpikäymiseen?
 • Työyhteisön tilanteen avaamiseen?
 • Onko joku muu työhön liittyvä asia tai tilanne sellainen, johon pitäisi nyt keskittyä ohjatusti?

 

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

 

  • Työnohjauksen jälkeen?
  • Työnohjausprosessin jälkeen työn iloa on enemmän, motivaatio on kasvanut, vuorovaikutus on parantunut, työn rakenteita on muutettu ja se näkyy tuloksessa ja esimerkiksi sairauspoissaoloissa.
  • Työnohjausprosessin aikana pidän huolta myös siitä, että opittu myös jalkautetaan arkeen.

 

Työnohjaus käytännössä

Käytäntöön:

 • Työnohjaukseen osallistumiseen kuuluu luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus ja sitoutuminen.
 • Työnohjaustapaamisen kesto on yleensä 1,5 tuntia ja se ei ole kertaviikkoista eikä kertaluonteista.
 • Työnohjaus voi olla yksilöohjausta, ryhmänohjausta tai työyhteisötyönohjausta. Suositeltu ryhmäkoko ryhmätyönohjaukseen on noin 5–10 henkeä.
 • Yleisin tapaamisväli on 2–3 viikkoa, mutta nämäkin asiat räätälöidään asiakkaan toiveen mukaisesti.
 • Mitä pidempi sopimuskausi on, sitä suurempia muutoksia saadaan aikaan, sitä enemmän tavoitteita voidaan asettaa

Alkujaan työnohjausta on annettu hoito- ja sosiaalityössä, mutta sittemmin se on levinnyt laajalti eri aloille. Siitä on hyötyä alalla kuin alalla ja erilaisissa työyhteisöissä. Työnohjaus antaa mahdollisuuden keskustella työasioista syvällisemmin kuin työpäivien aikana tyypillisesti on aikaa, ja on aina tavoitteellista ja luottamuksellista.

”Työnohjauksessa on ollut hyvä luottamuksellinen ilmapiiri. Vaikeistakin asioista on ollut helppo puhua ilon kautta. Työnohjaus on auttanut jättämään suorituspaineet, kasvattanut työmotivaatiota ja tuonut oivalluksia!” Asiantuntijoiden työnohjausryhmä

 

Minä työnohjaajana

Katso työnohjaaja-esittelyni Youtubessa klikkaamalla tästä tai kuvasta.

Olen työnohjaaja (STOry), joka tarvittaessa täydentää dialogisia ohjattuja keskustelumenetelmiä käyttämällä kuvallista ilmaisua sekä draaman keinoja, juuri sillä tavalla kuin asiakkaalle sillä hetkellä sopii. Luovista menetelmistä kuvallisten ja kuvataiteellisten menetelmien käyttämiseen  olen erikoistunut.
Tarjoan työnohjausta myös etänä erilaisia ohjelmia, sovelluksia tai puhelinta käyttäen, valintanne mukaan.

 

Kanssani voi käsitellä hankaliakin asioita syvällisesti, mutta tarpeeksi rennolla tavalla. Huumorin käyttö työnohjauksessa ei ole kiellettyä, vaikkei se jokaiseen tilanteeseen sovikaan.

 

Kokemusta työnohjauksesta on kertynyt mm. opetusalalta, yritysmaailmasta, järjestöistä ja varhaiskasvatuksesta. Työnohjattavissa on ollut niin virkamiehiä kuin sote-alan työntekijöitä ja taiteilijoita.

 

Aloitin työnohjaamisen heti työnohjaaja-opintojeni lähdettyä käyntiin Palmeniassa, Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämiskeskuksessa (nykyiseltä nimeltään Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+), vuoden 2012 alussa. Valmistuin vuoden 2013 lopussa ja hyppäsin kokoaikaiseksi yrittäjäksi maaliskuussa 2016.

 

Työnohjaajakoulutukseni viitekehys oli sosiaalista konstruktionismia painottava, koulutus oli myös hyvin integratiivinen. Lähestymistapani työnohjaajana onkin integratiivinen sisältäen mm. sosiaalisen konstruktionismin, narratiivisuuden, dialogisuuden, ratkaisukeskeisyyden ja psykodynaamisuuden.
Edellisistä jälkimmäinen on luonnollista myös siksi, että olen opiskellut viisi ja puoli vuotta kuvataidepsykoterapiaa (ensin perusteet 2010-2011 ja sitten nelivuotisen erityistason kuvataidepsykoterapia-koulutuksen 2011-2015 Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskuksessa).

 

Työnohjaajana käyttöteoriani ei ole kuitenkaan mitenkään tyhjentävästi psykodynaaminen, vaan nimenomaan integratiivinen, eli katson, että erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaisia näkökulmia ja teoriakehystä muokataan joustavasti asiakastilanteen mukaan, läsnäolo ja tavoitteellisuus edellä.

 

Olen työnohjannut ryhmiä, yksilöitä ja työyhteisöjä sekä antanut työnohjauksen työnohjausta.
Työnohjaan monenlaisilla aloilla ja usein käytännössä se, ettei aina tunne työnohjattavien substanssiosaamista voi olla jopa kaikkien etu (raikas näkökulma, hyviä kysymyksiä). Toisaalta joskus aloitus on helpompaa kun ohjattavat kokevat että työnohjaajalla on jotain tuntua heidän työkentästään (erityisesti esimerkiksi potilastapaustyönohjauksissa). Tässä minulla on vahvuutena monialainen työtaustani.

 

Tilanteen mukaan käytän työnohjauksessa toiveesta kuvataiteellisia menetelmiä, joihin olen erikoistunut: Lue niistä lisää klikkaamalla tästä. Kuvan kautta voidaan saada esimerkiksi tavoitteita kirkastettua tai uusia luovia näkökulmia. Pääasiallinen työskentely tapahtuu kuitenkin ohjatun luottamuksellisen keskustelun kautta.

 

Referenssejäni

Työnohjauksessani olen asiakkaitteni mukaan onnistunut luomaan luottamuksellisen ja mukavan tunnelman ja olen antanut sopivasti tilaa, mutta myös suunnannut toimintaa tarvittaessa, ja ohjaukseni on ollut rento tapa tarkastella työn ongelmia yhdessä.

 

”Johanna on työnohjaajana inspiroiva, läsnäoleva ja oivaltava. Taiteen käyttö ohjauksessa menee hyvällä tavalla ihon alle ja
tunteisiin. Laadukas työnohjaus on osaltaan mahdollistanut
urakehitykseni”
Sirpa Helenius, psykiatrisesta sairaanhoitajasta johtavaksi psykoterapeutiksi

 

”Aina kun täältä lähtee on levollinen hyvä olo.” Työnohjausasiakas, erotyöntekijä

 

”Johanna muokkasi aina tilanteen mukaan työnohjauksensa menetelmiä ja auttoi meitä rohkeampaan keskusteluun. Pääsimme alussa asettamiimme tavoitteisiin ja pidemmällekin. Mukaan saimme myös konkreettiset seuraavat askeleet. Voin suositella!” Kulttuurialan esimies ryhmätyönohjauksesta

 

”Työnohjauksella oli valtava vaikutus, se oli ajattelua uudistava juttu! Esimerkiksi vuorovaikuttamisen tunnepuoli on avautunut ja tulevaisuuden suunta uralla selkiytynyt.” Rekrytointialan esimies

 

”Hämmentävää, miten paljon saa irti omista tuntemuksista, ja sellaisestakin, mistä ei ollut tietoinen. Ja kun Johannalla tietämystä kuvien symboliikasta, on todella mielenkiintoista.” Heidi Ingalsuo, taidemenetelmälliseen työnohjaukseen (”TATO”) osallistunut lääkäri

 

”Työnohjauksessa pääsin peilaamaan ajatuksiani ja sain uusia näkökulmia. Kuvan tekeminen auttoi jäsentämään ja muistamaan.” Hanketyötä tekevä työhönvalmentaja

 

”Jokainen työnohjauskerta on ollut avoin mahdollisuus. On puhuttu polttavasta ja lopuksi on ollut voimaantunut olo. Kuvamenetelmien käyttö on ollut tärkeä osa työnohjausta.” Sosiaalialan työnohjausryhmä

 

”Työnohjauksesta lähdin hakemaan selkeyttä virkamiehen työhöni. Sain sen. Lisäksi löysin itsestäni luovuuden. Johannan ohjauksessa löytyi myös konkreettisia tapoja luovuuden esiin tuomiseen. Minulle on avautumassa uusi ja ihmeellinen maailma, näin koen. Tuntuu niin oikealta!”kertoo yksilötyönohjattavani, erityisasiantuntija Maija 60 v.

 

”Kiitos Johanna! Tilasta, ajasta, ajatuksista, väreistä, näkökulmien mahdollistamisesta, läsnäolosta, kuuntelemisesta”, kirjoitti ryhmätyönohjattavani, toimintaterapeutti Heidi 51 v.

 

”Työnohjauksessa on ollut hyvä luottamuksellinen ilmapiiri. Vaikeistakin asioista on ollut helppo puhua ilon kautta. Työnohjaus on auttanut jättämään suorituspaineet, kasvattanut työmotivaatiota ja tuonut oivalluksia!” Asiantuntijoiden työnohjausryhmä

 

”Yläkoulun opettajaryhmämme on saanut koulupäivän hälyn ja kiireen jälkeen rauhoittua paperin ja värien äärelle. Taiteen tekemisen kautta olemme pystyneet avaamaan monia kiperiä ja kipeitä asioita.
Johannalla on taito tavoittaa opettajan työn haasteiden syitä ja tarjota niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia.
Tapaamistemme jälkeen mieli on tuntunut keventyneeltä ja virkistyneeltä ja olemme saaneet mukaan välineitä arjen helpottamiseen.”
Opettajien työnohjausryhmä

 

”Työnohjaus oli just sitä mitä tarvitsin, todella hyödyllistä. On hyvä flow nyt! Olo on rauhallinen ja iloinen, vihdoinkin teen juuri niitä asioita, joita haluan. Johannan työnohjauksellinen tuki on ollut valtavan tärkeää tässä.” Sade Hiidenkari, kuvataiteilija, ohjaaja. 
Katso myös videoreferenssi Youtube-kanavalla

 

 

Katso Video Podcast työnohjauksesta

joy of work Johanna Wahlbeckista

 

Klikkaa tästä katsomaan ja kuuntelemaan kun Toni Vallenius haastattelee minua työnohjaajana.

 

 

 

Ota yhteyttä!

Voit myös täyttää sivun alalaidan yhteydenottolomakkeen.

Työnohjaus voidaan toteuttaa lähitapaamisina tai etätyönohjauksena verkossa

 

Mitä työnohjaus on ja mitä hyötyä siitä on? Lue lisää

Lue lisää työnohjauksesta:

Innostu työnohjauksen keinoin!

Työn ilolla jopa satakertainen tulos

Miksi työnohjausta? Mitä hyötyä siitä on?

Työnohjaus innostaa ja energisoi!

 

”Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.” (lähde: www.suomentyonohjaajat.fi)

 

Lataa ilmaiset pdf-julkaisuni aiheesta:

 

Mitä työnohjaus on? Tyypillisen työnohjausprosessin kuvaus:

 

Työnohjausprosessin kuvaus-kuva 1. Tarpeen tunnistus 2. Vapaaehtoisen ohjattavan tai ryhmän valikoituminen 3. Työnohjaajan löytäminen 4. Tapaaminen: tilauskuvaus, sovitaan kesto, hinta, sopimus - suosituskesto väh. 1-2 vuotta, 1-2 krt / kk, tilanteen mukaan 5. Työnohjauksen alkaessa tavoitteet tarkentuvat ohjattavista käsin 6. Viimeistään toiseksi viimeisellä kerralla vastavuoroinen palaute ja mahdollinen jatkosopimus 7. Viimeisellä kerralla käydään läpi tavoitteiden toteuma ja varmistetaan jalkautus työn arkeen

 

Yhteydenottolomake

Vastaan lomakeyhteydenottoihin lähtökohtaisesti osoitteesta johanna@oivallamme.fi
En koskaan lähetä roskapostia, mutta jopa yksityisiä keskusteluviestejä voi tänä automaattisten roskapostiharavien aikana mennä roskapostilaatikkoon.
Jollet saa viestejäni ja haluat niitä vastaanottaa, tarkistathan roskapostilaatikon ja merkitset tarvittaessa sähköpostiosoitteeni luotettavaksi lähettäjäksi.

Lähetän ilmaiset pinkit taidevinkit käyttäen Mailchimp:iä. Jollet saa viestejä, tarkistathan vaihtoehtoiset postilaatikot ja lisäät osoitekirjaan.
Voit koska tahansa perua tilauksen täyttämällä lomakkeesta kohdan ”ei kiitos”, tai esimerkiksi lähettämällä minulle tiedon sähköpostitse, tai klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa tilauksen lopetuslinkkiä.

Tietosuojaselosteeni voit lukea klikkaamalla tästä.

 

Lue lisää palveluistani

Innostu – työnohjauspalvelut

Opi – koulutuspalvelut

Kehity – taideterapiapalvelut

Taidepalvelut

Taidematkat lähelle ja kauas

Lue taustastani ja lisää referenssejä