Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen kuvituskuva värikäs maalausTaide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen -koulutusta tai konsultointia

 

Nykyään kuulee usein puhuttavan palvelumuotoilusta. Palvelumuotoilukin korostaa asiakaslähtöisyyttä, joka on ollut kasvava trendi työelämässä jo pitkään. Sen aikana kun kävin Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, palveluiden tuotteistamisen näkökulmasta, näkökulmani laajeni huomattavasti.

Palvelumuotoilu on oikeastaan yksi menetelmä muiden joukossa kun puhutaan (esimerkiksi kulttuuri-) palveluiden tuotteistamisesta. Nykyään se on tullut sanana niin tunnetuksi, että ehkä siksi moni käyttää sitä sanaa silloinkin kun on oikeastaan kysymys laajemmin palveluiden tuotteistamisesta.

 

Palvelumuotoiluun keskittyviä koulutusohjelmia on myös useita. Itse olen valmistunut tuotekehittäjäksi mainitun tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tehtyäni, jonka opiskelin palvelutuotteiden kehittämisen linjalla. Tutkinnon sisältöihin kuului myös palvelumuotoilua, mutta ei pelkästään.

 

”Tuotteistaminenhan on oikeastaan jonkin tuotteen, tässä palvelun, tekemistä myytäväksi, asiakas- ja markkinatarpeisiin vastaavaksi ja tutkimusta sekä kokemuksia hyödyntäväksi tuotteeksi.”

 

Tuotteistaminenhan on oikeastaan jonkin tuotteen, tässä palvelun, tekemistä myytäväksi, asiakas- ja markkinatarpeisiin vastaavaksi ja tutkimusta sekä kokemuksia hyödyntäväksi tuotteeksi. Uuden tuotteen vieminen markkinoille on kaupallistamista.

 

Osallistuessani erilaisiin palvelumuotoilukoulutuspäiviin syntyi ajatus siitä, että voisin taidetaustaisena yrittäjänä tuottaa esimerkiksi kulttuurialan eri toimijoiden edustajille räätälöityä palveluiden tuotteistamiskoulutusta, joka lisäksi soveltuu sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville itsenäisille ammatinharjoittajille että yrittäjille. Eli taiteilijoille, kuvittajille, kulttuuritapahtumien tuottajille, instituutioille… Koulutuksen avulla eri toimijat saavat rakennetta kulttuuripalveluiden tuotantoon ja välineitä erottautua.

 

Koska olen toiminut vuosikymmeniä kulttuurialalla (mm. taidemuseotyössä ennen yrittäjäksi hyppäämistä), tiedän millaisten kysymysten kanssa luovan alan tuotteistamisessa painitaan. Opiskelin yliopistoaikoinani myös kulttuurimarkkinointia ja kulttuurijohtamista. Yrittäjänä olen itse luonut ja luon jatkuvasti uusia palvelutuotteita.

 

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen -koulutuksen kesto ja sisältö

 

Se, minkäkokoinen koulutuskokonaisuus on, riippuu teistä. Sisältö voidaan toteuttaa myös konsultointina.

 

Parhaassa tapauksessa ajattelisin että koulutus sijoittuu useampaan päivään, niin että osallistujat kehittävät palveluaan jo koulutuksen aikana, lähiopetuskertojen välissä, ja asioita saadaan oikeasti vietyä eteenpäin. Tämän tavan olen kouluttaessani kokenut olevan erityisen hyvä, tutkivan ja kokemuksellisen kouluttamisen periaatteiden mukaisesti.

taide tuotteistaminen kuva Johanna Wahlbeckista
Toki voin koulutuksen tarjota myös pienempänä, esimerkiksi yhden päivän koulutuksena, ja koulutus voidaan toteuttaa myös konsultointina. Konsultoinninkin tapauksessa suosittelen prosessia, esimerkiksi viittä tapaamiskertaa (tai ainakin kolmea), joista viimeinen on tsekkikerta, katsotaan missä mennään ja tarkistetaan suuntaa.

 

Koulutan mielelläni kasvotusten, mutta tilaisuus voidaan myös videoida. Jotkut voivat myös osallistua etänä. Minun puolestani osallistujia voi olla vaikka sata. Olen tottunut ohjaamaan hyvin suuriakin ryhmiä.

 

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen -koulutuksen moduulit

 

Osioita, alaotsikoita, tuotekehityskielellä moduuleita, mitä ”Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen”-koulutus tai konsultointi sisältää:
 • Palvelutuotteen kehittämisen valmistelu (liiketoimintasuunnitelma tai toimintasuunnitelma, resurssien kartoitus, tavoitteet, projektisuunnitelma, uuden tuotteen suhde aiempaan ja tavoitteisiin)
 • Palvelutuotteen kehittämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä (ideointimenetelmiä, asiakaslähtöisien menetelmien kuten palvelumuotoilun ajatusten hyödyntäminen, ketterä kehittäminen, markkina- ja kilpailijaselvitykset, palveluprosessin kuvaus sisäisesti, tavoiteasetanta)
 • Palvelutuotteen myytävyys, miten ja miksi (brändäys eli käyttökokemuksen ja asiakaspalvelun kokonaisvaltainen suunnitteleminen, skaalaaminen, paketointi, palveluprosessin näkyminen ulkoisesti)
 • Palvelutuotteen hinnoittelu (tavoitteet, resurssit, vertailu)
 • Palvelutuotteen suojauskysymykset (tavaramerkki, tuotesuojaus, kenelle kertoa, mitä ja koska)
 • Palvelutuotteen myynti ja markkinointi (kohderyhmämarkkinointi, H2H, suoramyynti vs. mainostaminen, yhteistyökumppanit, jakelukanavat, sosiaalisen median yhteisöllisistä mahdollisuuksista)
 • Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistamisen erityiskysymyksiä (kuten taide- ja kulttuurialan asiantuntijuuden kaupallistaminen, mahdolliset yhteistyökuviot ja arvo- sekä tunnettuuskysymykset ja matalan kynnyksen osallistumisen luominen eri kohderyhmille samaan palveluun, monialaiset palvelutuotteet – kuten taide & sote)

Moduuleista voidaan myös valita ne, mihin halutaan keskittyä.

Ajatuksena on, että osallistujat voivat kertoa etukäteen lyhyesti taustansa ja sen, mihin he erityisesti hakevat koulutuksesta ratkaisuja, niin koulutus voidaan räätälöidä vastaamaan heidän tarkennettuja tarpeitaan. Parhaisiin oppimistuloksiin päästään, kun jo koulutuksen tai konsultoinnin aikana implementoidaan opittua käytäntöön.

 

Etäosallistujat voivat yhtä lailla lähettää täsmätoiveensa, jotka otetaan sisällössä huomioon.
Tapausesimerkkejä käydään kokemuksellisesti oppien läpi. Tapausesimerkki voi olla myös koulutuksen osallistujan tai osallistujien esimerkki, tai konsultoinnissa kyseisen yrityksen oman tarjooman palvelutuote.

 

Mielestäni suurin ongelmakohta palvelutuotteistamiskoulutuksissakin (kuten palvelumuotoilukursseilla) on se, että käydään vain samoja yleisiä perusasioita läpi ja korkeintaan hieman mietitään osallistujien tilanteita. Eli ei olla tarpeeksi käytännönläheisiä ja asiakaslähtöisiä, vaikka se esimerkiksi palvelumuotoiluunkin kuuluu.

 

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tai asiantuntijaosaamisen tuotteistaminen -koulutuksen tai konsultoinnin hinta

 

Kolmen koulutuspäivän (koko päivän kestäviä) kurssin yhteishinta näillä spekseillä on 6500 € (+alv 24 %)

 

Kahden päivän koulutus 4700 € (+alv 24 %)

 

Päivän koulutus 2500 € (+alv 24 %)

 

Puolen päivän koulutus 1500 € (+alv 24 %)

 

Erityisesti lyhyemmän koulutuksen tullessa kyseeseen voitte poimia listaamistani moduuleista tärkeimmät, jotka sitten sisällytän kokonaisuuteen, tai esittää oman toiveenne tai ongelman, johon toivotte ratkaisua.

 

Nämä pakettihinnat sisältävät kaiken tilaukseen ja osallistujien toiveisiin perustuvan räätälöinnin, koulutussuunnittelun, opetuksen ja materiaalit jaettavaksi osallistujille esimerkiksi pdf-muodossa sekä luvan videoida esitykset ja esittää niitä myös jälkikäteen. Hinta ei sisällä koulutustiloja eikä esimerkiksi etäosallistumisen tekniikkaa tai matkakuluja jos tilaisuus pidetään pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

 

Voitte käyttää nauhoitusta myöhemmin ja myös etänä voi osallistua, eli osallistujamäärän kannalta vain katto on rajana.

 

Voimme keskustella myös jostain pienimuotoisemmasta vaihtoehdosta tarvittaessa, joka hinnoitellaan erikseen, esimerkiksi parin tunnin konsultoinnista tai koulutuspäivästä, joka ei sisällä videointia, sen käyttöoikeuksia tai esimerkiksi etäosallistumista, jolloin hintaa voidaan tarkistaa alaspäin. Älä epäröi kysyä.
Voin tarjota vastaavan kokonaisuuden myös muunlaisen asiantuntijuuden tuotteistamiseen ja pyydettäessä käyttää työpajamuotoisessa koulutuksessa myös taidelähtöisiä menetelmiä esimerkiksi oman osaamisen kirkastamisen ja oman osaamisen myymisen apuna.

 

Menneitä vastaavia koulutuksia ja työpajoja, referenssejä

 

 • Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen -koulutus, järjestäjänä TAKU ry / Akava. Kaksi koulutusiltapäivää: 10.10. ja 1.11.2018.
  Tähän koulutukseen osallistunut kuvaa antia näin:”Sain koulutuksesta konkreettista apua palvelutuotteen kehittämiseen, hinnoitteluun ja markkinointiin. Myyntineuvotteluiden ja hinnoittelun käsittelyn kannalta oli tärkeää, että kouluttaja ymmärsi kulttuurialan erityispiirteet oman pitkän kokemuksensa kautta ja osasi kannustaa myös kyseenalaistamaan ja muuttamaan totuttuja käytäntöjä. Koulutus oli hyödyllinen, tiivis ja käytännönläheinen kokonaisuus.” -Riina 33v., kulttuurituottaja (AMK)
 • Työpaja otsikolla ”Taide- ja kulttuurialan tuotteistamisen erityiskysymykset – onko niitä?” ”Taiteen ja kulttuurin tuotteistaminen sote-sektorille” -tilaisuudessa Jyväskylässä 3.12.2018. Referenssi järjestäjiltä:
  ”Johannan vetämä workshop taide- ja kulttuurialan tuotteistamisesta oli napakka ja informatiivinen kokonaisuus, joka tavoitti kohderyhmän tarpeet. Osallistujat kiittelivät palautteissaan esityksen selkeyttä ja käytännönläheisyyttä, hyviä harjoitteita ja Johannan humoristista ja kannustavaa esittämistapaa. Järjestäjinä olimme tyytyväisiä kokonaisuuteen; ammattilainen asialla. Tätä koulutuspakettia voimme suositella.” Keski-Suomen liitto, KultaSote-hanke
 • Tunnista osaamisesi ja myy se! -työpaja Helsingissä 19.2.2019 Oodissa ja 7.5.2019 toisen kerran taidemuseo HAM:ssa. Kohderyhmä: helsinkiläiset, alle 30-vuotiaat työttömät taide- ja kulttuurialalle suuntaavat henkilöt. Järjestäjänä Ohjaamo Helsinki.
  Pidettiin Helsingin Keskustakirjasto Oodissa. Työpaja oli aivan täynnä ja uusinta tulossa. Lataa tästä ensimmäisen työpajan pdf-esite
  Flyer_kulttuuri7.5.19
  Työpajoista on tullut hyvää palautetta osallistujilta, kuten ”Työpajan ilmapiiri oli hyvä ja vetäjä erinomainen” ja ”Selkeä sisältö, josta sai paljon ajateltavaa”. Lue lisää Ohjaamon jutusta, joka julkaistiin ensimmäisen työpajan pitämisen jälkeen klikkaamalla tästä.
 • Työpaja yhteistoiminnan kehittämiseksi 25.3.2019:
  ”Tilaamamme työpaja yhteistoiminnan kehittämiseksi ja aihioiden jalostaminen tapahtumiksi eteni Johannan johdolla onnistuneesti maaliin. Jokainen hyvin kellotettu ja käytännönläheinen toimintatapa osallisti meidät ja saavutimme enemmän kuin uskalsimme odottaa.” Taideyliopiston projektipäällikkö
 • Palautetta taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistamiskonsultoinnista:
  • ”Koin yritykseni palveluiden konseptoinnin prosessin todella hyväksi. Yksin on hankala huomata kipukohtia. Viestintä omasta yritystoiminnasta on selkiytynyt ohjauksen ansiosta.” Aloitteleva yrittäjä

 

johanna@oivallamme.fi
040-4101270

Oivallamme yhdessä enemmän!

Ota yhteyttä!