fbpx

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen kuvituskuva värikäs maalaus

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen – koulutusta tai konsultointia

Myös  yritystoiminnan aloittamiseen liittyvistä kursseista ja konsultoinnista/mentoroinnista on kokemusta, referenssejä sivun alaosassa

Nykyään puhutaan paljon palvelumuotoilusta. Palvelumuotoilukin korostaa asiakaslähtöisyyttä, joka on ollut kasvava trendi työelämässä jo pitkään. Sen aikana kun kävin Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon palveluiden tuotteistamisen näkökulmasta, näkökulmani laajeni huomattavasti.

Palvelumuotoilu on oikeastaan yksi menetelmä muiden joukossa kun puhutaan (esimerkiksi kulttuuri-) palveluiden tuotteistamisesta. Nykyään palvelumuotoilu on tullut käsitteenä niin tunnetuksi, että moni käyttää sitä silloinkin kun on oikeastaan kysymys laajemmin palveluiden tuotteistamisesta.

 

Palvelumuotoiluun keskittyviä koulutusohjelmia on myös useita. Itse olen valmistunut tuotekehittäjäksi mainitun tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tehtyäni, jonka opiskelin palvelutuotteiden kehittämisen linjalla ja valmistuin keväällä 2018. Tutkinnon sisältöihin kuului myös palvelumuotoilua, mutta ei pelkästään.

 

”Tuotteistaminenhan on oikeastaan jonkin tuotteen, tässä palvelun, tekemistä myytäväksi, asiakas- ja markkinatarpeisiin vastaavaksi ja tutkimusta sekä kokemuksia hyödyntäväksi tuotteeksi.”

 

Tuotteistaminenhan on oikeastaan jonkin tuotteen, tässä palvelun, tekemistä myytäväksi, asiakas- ja markkinatarpeisiin vastaavaksi ja tutkimusta sekä kokemuksia hyödyntäväksi tuotteeksi. Uuden tuotteen vieminen markkinoille on kaupallistamista.

 

Osallistuessani erilaisiin palvelumuotoilukoulutuspäiviin syntyi ajatus siitä, että voisin taidetaustaisena yrittäjänä tuottaa esimerkiksi kulttuurialan eri toimijoiden edustajille räätälöityä palveluiden tuotteistamiskoulutusta, joka lisäksi soveltuu sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville itsenäisille ammatinharjoittajille että yrittäjille. Eli taiteilijoille, kuvittajille, kulttuuritapahtumien tuottajille, instituutioille… Koulutuksen avulla eri toimijat saavat rakennetta kulttuuripalveluiden tuotantoon ja välineitä erottautua.

 

Koska olen toiminut vuosikymmeniä kulttuurialalla (mm. taidemuseotyössä ennen yrittäjäksi hyppäämistä), tiedän millaisten kysymysten kanssa luovan alan tuotteistamisessa painitaan. Opiskelin yliopistoaikoinani myös kulttuurimarkkinointia ja kulttuurijohtamista. Yrittäjänä olen itse luonut ja luon jatkuvasti uusia palvelutuotteita.

 

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen -koulutuksen kesto ja sisältö

 

Se, minkäkokoinen koulutuskokonaisuus on, riippuu teistä. Sisältö voidaan toteuttaa myös konsultointina.

 

Parhaassa tapauksessa ajattelisin että koulutus sijoittuu useampaan päivään, niin että osallistujat kehittävät palveluaan jo koulutuksen aikana, lähiopetuskertojen välissä, ja asioita saadaan oikeasti vietyä eteenpäin. Tämän tavan olen kouluttaessani kokenut olevan erityisen hyvä, tutkivan ja kokemuksellisen kouluttamisen periaatteiden mukaisesti.

Johanna Wahlbeck
Johanna Wahlbeck. Kuva: Ella Tommila
Toki voin koulutuksen tarjota myös pienempänä, esimerkiksi yhden päivän koulutuksena, ja koulutus voidaan toteuttaa myös konsultointina. Konsultoinninkin tapauksessa suosittelen prosessia, esimerkiksi viittä tapaamiskertaa (tai ainakin kolmea), joista viimeinen on tsekkikerta, katsotaan missä mennään ja tarkistetaan suuntaa.

 

Koulutan mielelläni kasvotusten, mutta tilaisuus voidaan myös videoida. Jotkut voivat myös osallistua etänä tai koko tilaisuus voidaan toteuttaa verkossa. Minun puolestani osallistujia voi olla useita kymmeniäkin. Olen tottunut ohjaamaan hyvin suuriakin ryhmiä ja suunnittelen tehtävät ja sisällön osallistujamäärän huomioiden.

Jätä yhteydenottopyyntö sivun alalaidan lomakkeella niin mietitään toteutusta yhdessä!

 

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen -koulutuksen moduulit

 

Osioita, alaotsikoita, tuotekehityskielellä moduuleita, mitä ”Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen”-koulutus tai konsultointi sisältää:
 • Palvelutuotteen kehittämisen valmistelu (liiketoimintasuunnitelma tai toimintasuunnitelma, resurssien kartoitus, tavoitteet, projektisuunnitelma, uuden tuotteen suhde aiempaan ja tavoitteisiin)
 • Palvelutuotteen kehittämistä tukevia työkaluja ja menetelmiä (ideointimenetelmiä, asiakaslähtöisien menetelmien kuten palvelumuotoilun ajatusten hyödyntäminen, ketterä kehittäminen, markkina- ja kilpailijaselvitykset, palveluprosessin kuvaus sisäisesti, tavoiteasetanta)
 • Palvelutuotteen myytävyys, miten ja miksi (brändäys eli käyttökokemuksen ja asiakaspalvelun kokonaisvaltainen suunnitteleminen, skaalaaminen, paketointi, palveluprosessin näkyminen ulkoisesti)
 • Palvelutuotteen hinnoittelu (tavoitteet, resurssit, vertailu)
 • Palvelutuotteen suojauskysymykset (tavaramerkki, tuotesuojaus, kenelle kertoa, mitä ja koska)
 • Palvelutuotteen myynti ja markkinointi (kohderyhmämarkkinointi, H2H, suoramyynti vs. mainostaminen, yhteistyökumppanit, jakelukanavat, sosiaalisen median yhteisöllisistä mahdollisuuksista)
 • Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistamisen erityiskysymyksiä (kuten taide- ja kulttuurialan asiantuntijuuden kaupallistaminen, mahdolliset yhteistyökuviot ja arvo- sekä tunnettuuskysymykset ja matalan kynnyksen osallistumisen luominen eri kohderyhmille samaan palveluun, monialaiset palvelutuotteet – kuten taide & sote)

Moduuleista voidaan myös valita ne, mihin halutaan keskittyä.

Ajatuksena on, että osallistujat voivat kertoa etukäteen lyhyesti taustansa ja sen, mihin he erityisesti hakevat koulutuksesta ratkaisuja, niin koulutus voidaan räätälöidä vastaamaan heidän tarkennettuja tarpeitaan. Parhaisiin oppimistuloksiin päästään, kun jo koulutuksen tai konsultoinnin aikana implementoidaan opittua käytäntöön.

 

Etäosallistujat voivat yhtä lailla lähettää täsmätoiveensa, jotka otetaan sisällössä huomioon.
Tapausesimerkkejä käydään kokemuksellisesti oppien läpi. Tapausesimerkki voi olla myös koulutuksen osallistujan tai osallistujien esimerkki, tai konsultoinnissa kyseisen yrityksen oman tarjooman palvelutuote.

 

Mielestäni yksi ongelmakohta palvelutuotteistamiskoulutuksissa (kuten palvelumuotoilukursseilla) on se, että käydään vain samoja yleisiä perusasioita läpi ja korkeintaan hieman mietitään osallistujien tilanteita. Eli ei olla tarpeeksi käytännönläheisiä ja asiakaslähtöisiä, vaikka se esimerkiksi palvelumuotoiluunkin kuuluu.

 

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tai asiantuntijaosaamisen tuotteistaminen -koulutuksen tai konsultoinnin hinta

 

Hinta määräytyy palvelun laajuuden ja räätälöintitarpeen mukaan. Ota yhteyttä sivun alalaidan lomakkeella!

Erityisesti lyhyemmän koulutuksen tullessa kyseeseen voitte poimia listaamistani moduuleista tärkeimmät, jotka sitten sisällytän kokonaisuuteen, tai esittää oman toiveenne tai ongelman, johon toivotte ratkaisua.

 

Erikseen sovittavat pakettihinnat sisältävät kaiken tilaukseen ja osallistujien toiveisiin perustuvan räätälöinnin, koulutussuunnittelun, opetuksen ja materiaalit jaettavaksi osallistujille esimerkiksi pdf-muodossa. Hinta ei sisällä koulutustiloja eikä esimerkiksi etäosallistumisen tekniikkaa tai matkakuluja jos tilaisuus pidetään pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Jos esitys halutaan tallentaa se vaikuttaa hintaan.

 

Voimme keskustella myös jostain pienimuotoisemmasta vaihtoehdosta tarvittaessa, joka hinnoitellaan erikseen, esimerkiksi parin tunnin konsultoinnista tai koulutuspäivästä, jolloin hintaa voidaan tarkistaa alaspäin. On myös mahdollista hankkia taide- ja kulttuurialan tuotteistamisesta videomateriaalia esimerkiksi tietyn kohderyhmän käyttöön erikseen sovittavaksi ajaksi. Älä epäröi kysyä.

 

Voin tarjota vastaavan kokonaisuuden myös muunlaisen asiantuntijuuden tuotteistamiseen ja pyydettäessä käyttää työpajamuotoisessa koulutuksessa myös taidelähtöisiä menetelmiä esimerkiksi oman osaamisen kirkastamisen ja oman osaamisen myymisen apuna.

 

Myös erityisesti kulttuuri- ja taidealan yritystoiminnan aloittamiseen liittyvistä kursseista ja konsultoinnista on kokemusta, kysy tarjous!

 

Menneitä vastaavia koulutuksia ja työpajoja, referenssejä

 

  • Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen -koulutus, järjestäjänä TAKU ry / Akava. Kaksi koulutusiltapäivää: 10.10. ja 1.11.2018.
   Tähän koulutukseen osallistunut kuvaa antia näin:”Sain koulutuksesta konkreettista apua palvelutuotteen kehittämiseen, hinnoitteluun ja markkinointiin. Myyntineuvotteluiden ja hinnoittelun käsittelyn kannalta oli tärkeää, että kouluttaja ymmärsi kulttuurialan erityispiirteet oman pitkän kokemuksensa kautta ja osasi kannustaa myös kyseenalaistamaan ja muuttamaan totuttuja käytäntöjä. Koulutus oli hyödyllinen, tiivis ja käytännönläheinen kokonaisuus.” –Riina 33v., kulttuurituottaja (AMK)

 

  • Työpaja otsikolla ”Taide- ja kulttuurialan tuotteistamisen erityiskysymykset – onko niitä?” ”Taiteen ja kulttuurin tuotteistaminen sote-sektorille” -tilaisuudessa Jyväskylässä 3.12.2018. Referenssi järjestäjiltä:
   ”Johannan vetämä workshop taide- ja kulttuurialan tuotteistamisesta oli napakka ja informatiivinen kokonaisuus, joka tavoitti kohderyhmän tarpeet. Osallistujat kiittelivät palautteissaan esityksen selkeyttä ja käytännönläheisyyttä, hyviä harjoitteita ja Johannan humoristista ja kannustavaa esittämistapaa. Järjestäjinä olimme tyytyväisiä kokonaisuuteen; ammattilainen asialla. Tätä koulutuspakettia voimme suositella.” Keski-Suomen liitto, KultaSote-hanke

 

 

  • Tunnista osaamisesi ja myy se! –verkkovalmennus 24.3., 12.5., 13.10. ja 1.12.2020 yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kohdistettu taide- ja kulttuurialan helsinkiläisille työttömille ilman ikärajaa. Hyvää palautetta osallistujilta, esimerkiksi: ”Päivä oli hyvin rakennettu, hyvin selkeästi tuotu asiat esille, todella oivaltavaa. Johanna, sinun tapa ohjata on rauhallinen ja selkeä, hyvin oli helppoa kuunnella ja annoit riittävästi tilaa miettiä. Kiitos. ” ja ”Valmennus vastasi kaikkiin niihin asioihin, joihin viimeisen 2kk ajan olen painiskellut oltuani ensimmäistä kertaa työttömänä kulttuurialan ammattilaisena. Oli myös hieno huomata miten korkeasti koulutettuja ja taitavia tekijöitä painii samojen asioiden kanssa… propsit siitä, että kulttuurialalle järjestettiin erillinen valmennus, koska alan työllistyminen on niin monitahoinen ja siinä tarvitaankin alkuun pieni sisäänheitto, jotta ymmärtää miten tehokkaimmin saisi taitonsa näkyviin. Kiitos vielä tuhannesti, tämä oli todella hyvä kokonaisuus.” ja ”Tää on ollut ihan nappivalmennus näin etänäkin!”
   Maaliskuun esite: Tunnista_Osaamisesi_240320
   Toukokuun esite: 20200512_Tunnista_Osaamisesi_12.5.20A4
   Lokakuun esite: 20200512_Tunnista_Osaamisesi_13.10.20A4
   Joulukuun 2020 pdf-esittettä lukemaan pääset klikkaamalla tästä.

 

  • Helsinkiläisille työttömille: Tunnista osaamisesi ja työllisty -verkkovalmennus työttömille helsinkiläisille taide- tai kulttuurialan koulutuksen omaaville tiistaina 11.5.2021 klo 9-13.
   Palautteita: ”Jäi käteen työnhakuun liittyviä huomioita, joita en ollut ajatellut aiemmin ja harjoitukset olivat hyviä”, ”Pidin päivästä paljon ja se oli antoisa. Sinulla on tosi maanläheinen tapa ohjata, se rauhoittaa ja luo luottamusta”, ”Jännitin etukäteen hieman kurssia ja teams-ympäristöä, mutta turhaan. Kurssi oli leppoisa ja hyvä paketti kaikkinensa. Pidin eritoten tehtävistä.”
   Järjestäjä Helsingin työllisyyspalvelut. Klikkaa tästä lukemaan esite.
  • Helsinkiläisille työttömille: Tunnista osaamisesi ja työllisty -verkkovalmennus työttömille helsinkiläisille taide- tai kulttuurialan koulutuksen omaaville järjestettiin uudelleen tiistaina 14.9.2021 klo 9-13. Järjestäjä Helsingin työllisyyspalvelut. Klikkaa tästä lukemaan pdf-esitettä.
   Palaute-esimerkkejä: ”kannustava, inhimillinen ja hyvin ohjattu ja hallittu kokonaisuus” ja ”paljon hyödyllistä tietoa mihin voi palata uudestaan ja kehittää itseään” sekä ”Osallistuminen oli mukavaa ja siitä jäi hyvä fiilis, ennen kaikkea koska se oli taidokkaasti vedetty ja sinua oli muutenkin mukava kuunnella. Sain hyvät muistiinpanot ja inspiraatiota ajatella tekemistäni uudelleen omista haluista ja intresseistä tinkimättä. Innostaminen tuntui uskottavalta, ei tyhjältä positiivisuusjargonilta, jota ennakkoon pelkäsin. Mainittakoon vielä, etten muista koskaan osallistuneeni etätapahtumaan, jossa olisi näin vähän teknistä säätöä!”
  • Helsinkiläisille työttömille: Tunnista osaamisesi ja työllisty -verkkovalmennus työttömille helsinkiläisille taide- tai kulttuurialan koulutuksen omaaville järjestettiin taas torstaina 2.12.2021 klo 9-13. Klikkaa tästä lukemaan pdf-esite.
   Palaute-esimerkkejä: ”Tapahtuma oli innostava ja hyvin järjestetty. Koin tapahtuman hyödylliseksi ja sain siitä itselleni vahvistusta moneenkin asiaan. Tehtävät kannustivat minua myös tuottamaan tekstiä ja sanoittamaan omaa osaamistani.”
   ”Oli paljon uutta tietoa ja ajateltavaa.”
   ”Olit mukavan rauhallinen ja selkeä, jäi hyvä ja ammattitaitoinen olo.”
   ”Kiitos järjestäjille ja osallistujille! Oli kiva tavata. Oli myös kiva kuulla että UNELMOI.”

 

  • Työpaja yhteistoiminnan kehittämiseksi 25.3.2019:
   ”Tilaamamme työpaja yhteistoiminnan kehittämiseksi ja aihioiden jalostaminen tapahtumiksi eteni Johannan johdolla onnistuneesti maaliin. Jokainen hyvin kellotettu ja käytännönläheinen toimintatapa osallisti meidät ja saavutimme enemmän kuin uskalsimme odottaa.” Taideyliopiston projektipäällikkö

 

  • Aalto-yliopistolle Yrityksen perustamiskurssi keväällä 2021 etätoteutuksena, referenssi: ”Audiovisuaalisella alalla on kysyntää erityisosaamiselle. Alan naisammattilaisille suunnattu yrityksen perustamisen kurssi 2021 oli tasapainoinen ja yksilöllinen johdatus luovien alojen yrityksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kurssille osallistui eri lähtökohdissa olevia ammattilaisia. Johanna Wahlbeck Oy:n kurssikokonaisuudessa idea kehittyi suunnitelmaksi, ja ensi askel toteutukseen, mikä tapahtui vuorovaikutuksessa ja mentorointina.” Projektitutkija Nina Maskulin, EAS-rahoitteinen, Aalto yliopiston Elokuva- ja lavastustaiteen osaston Action! -hanke (2019-2022)

 

  • ”Johanna piti aamukahveillamme luennon taiteen ja kulttuurin tuotteistamisesta. Puheenvuoro oli hyvin tilaisuuteen mitoitettu ja Johannan esitystä oli helppo seurata. Tilaisuuteen liitetyt yksilösparraukset olivat myös onnistuneita ja pidettyjä. Olemme käyttäneet Johannan palveluita myös palvelumuotoiluun liittyvässä työpajatoiminnassa hyvällä menestyksellä.” Projektikoordinaattori kulttuuripalveluissa

 

  • Keväällä 2022 toteutetut taide- ja kulttuurialan tuotteistamiskoulutus sekä konsultoinnit: ”Johanna Wahlbeckin laaja ja monipuolinen asiantuntemus luovan työn tuotteistamisen erityispiirteistä välittyi hyvin osallistujille. Etäyhteyksillä toteutettua luentoa rytmittivät lyhyet, pohdintaan kannustavat tehtävät, joita tehtiin joko yksin tai pareittain. Niistä saatiin hyvää palautetta, samoin esityksen selkeydestä. Moni kuulijoista osallistui lisäksi pienryhmäkonsultointiin, jossa käytiin tarkemmin läpi jotain tiettyä tuotteistamiseen liittyvää asiaa. Olemme iloisia, että meillä oli mahdollisuus tarjota tämä monipuolinen koulutuskokonaisuus luovan alan toimijoille.” Sari Hilska, Uudenmaan kulttuuritoiminnan kehittämistehtävä Kulttuuri kylässä – Kultur i byn

 

 • Palautetta taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistamiskonsultoinnista:
  • ”Koin yritykseni palveluiden konseptoinnin prosessin todella hyväksi. Yksin on hankala huomata kipukohtia. Viestintä omasta yritystoiminnasta on selkiytynyt ohjauksen ansiosta.” Aloitteleva yrittäjä

 

johanna@oivallamme.fi
040-4101270

Oivallamme yhdessä enemmän!

Ota yhteyttä!

Vastaan lomakeyhteydenottoihin lähtökohtaisesti osoitteesta johanna@oivallamme.fi
En koskaan lähetä roskapostia, mutta jopa yksityisiä keskusteluviestejä voi tänä automaattisten roskapostiharavien aikana mennä roskapostilaatikkoon.
Jollet saa vastausviestiäni tarkistathan roskapostilaatikon ja merkitset tarvittaessa sähköpostiosoitteeni luotettavaksi lähettäjäksi.

Tietosuojaselosteeni voit lukea klikkaamalla tästä.