fbpx
työmotivaatio työnohjaus innostaa kuten tämä värikäs kuva

 

Löydä työmotivaatio ja merkityksellisyys työnohjauksessa

Kun löydät tien innostuneisuutesi, merkitykselliseksi kokemasi, äärelle, työmotivaatio löytyy tai vahvistuu.

 

”Työnohjauksessa on ollut hyvä luottamuksellinen ilmapiiri. Vaikeistakin asioista on ollut helppo puhua ilon kautta. Työnohjaus on auttanut jättämään suorituspaineet, kasvattanut työmotivaatiota ja tuonut oivalluksia!” Asiantuntijoiden työnohjausryhmä

 

Strategisen hyvinvoinnin tutkija ja kehittäjä Ossi Aura kirjoitti Työ Terveys Turvallisuus -lehden blogissa 27.2.2017, että henkilöstötuottavuuden huipputasolle nostava johtajuusmekanismi perustuu pitkälti nimenomaan motivaation tukemiselle.

Työmotivaatio, työstä innostuminen, lähtee merkityksellisyydestä. Merkityksellisyyden kokeminen on elämän tärkeimpiä asioita. Merkityksellisyys on kaiken tekemisen ja motivaation ydin. Ilman, että kokee jonkin asian itselleen merkitykselliseksi, ei innostu. Ilman innostumista ei motivoidu. Ilman motivoitumista ei keskity. Ilman keskittymistä ei opi. Ilman oppimista ei kehity.

Innostuminen saa lähtemään liikkeelle omasta tahdostaan. Innostunut työntekijä kokee työntekemisen iloa. Innostunut työntekijä on innovatiivinen.

 

”Kiitos Johanna! Tilasta, ajasta, ajatuksista, väreistä, näkökulmien mahdollistamisesta, läsnäolosta, kuuntelemisesta”, kirjoitti ryhmätyönohjattavani, toimintaterapeutti Heidi 51 v.

 

Kaikessa tarvitaan luovuutta, eikä luovuudelle ole tilaa, jollei tekeminen ole omasta motivaatiosta lähtevää, jollei pohjalla ole innostuneisuutta, jollei pohjalla ole omalle itselle jonkin merkitykselliseksi kokemista.

 

”Työnohjaus innostaa ja energisoi selkiyttämällä työmotivaatiota, työrooleja ja perustehtävää. Seurauksena on kokemus merkityksellisyydestä ja innostuneisuus”

 

Työnohjaaja voi herätellä ohjattavien omaa innostuneisuutta esimerkiksi muistuttamalla kokemuksellisella tavalla ohjattavia siitä, mikä on heitä aiemmin innostanut.

Työnohjauksessa voidaan yhdessä myös selkiyttää työrooleja ja hakea syitä alalle hakeutumiseen. Kun kuva omasta perustehtävästä ja on selkeä ja motivaation syyt selvillä, on seurauksena kokemus merkityksellisyydestä ja innostuneisuus.

 

”Yläkoulun opettajaryhmämme on saanut koulupäivän hälyn ja kiireen jälkeen rauhoittua paperin ja värien äärelle. Taiteen tekemisen kautta olemme pystyneet avaamaan monia kiperiä ja kipeitä asioita.
Johannalla on taito tavoittaa opettajan työn haasteiden syitä ja tarjota niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia.
Tapaamistemme jälkeen mieli on tuntunut keventyneeltä ja virkistyneeltä ja olemme saaneet mukaan välineitä arjen helpottamiseen.” Opettajien työnohjausryhmä

 

Työnohjauksessa voi energisoitua ja innostua omasta työstään. Innostuminen herättää katsomaan itseään ja työtään motivoituneesta näkökulmasta. Innostuneisuus saa hymyilemään; hymy ja innostuminen tarttuvat.

 

”Työnohjaus oli just sitä mitä tarvitsin, todella hyödyllistä. On hyvä flow nyt! Olo on rauhallinen ja iloinen, vihdoinkin teen juuri niitä asioita, joita haluan. Johannan työnohjauksellinen tuki on ollut valtavan tärkeää tässä.” Sade, kuvataiteilija, ohjaaja

 

Onko innostuneisuuden kokemus hukassa, haluatko löytää uuden uran, tai löytää alkuinnostuksen uudestaan, tai niin sanotun oman juttusi?

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta työnohjauspalveluistani, tai käytä aloituspakettitarjous.

Tarjoan työnohjausta myös etänä erilaisia ohjelmia, sovelluksia tai puhelinta käyttäen, valintanne mukaan.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n, STOryn, jäsen.

 

Lue lisää työnohjauksesta

Mitä työnohjaus on?

Mitä hyötyä on työnohjauksesta?

Työnohjauksella työmotivaatio kasvaa tulos voi jopa satakertaistua

 

Lue lisää Johanna Wahlbeck Oy:stäTyömotivaatio Työnohjaaja Johanna Wahlbeck kuvassa

Innostu – työnohjauspalvelut

Kehity – taideterapiapalvelut

Opi – koulutuspalvelut

Taidepalvelut

Taidematkat lähelle ja kauas

Taustaa ja lisää referenssejä