työnohjaus innostaa kuten tämä värikäs kuva

 

Löydä työmotivaatio ja merkityksellisyys työnohjauksessa

Innostuminen lähtee merkityksellisyydestä. Merkityksellisyyden kokeminen on elämän tärkeimpiä asioita. Merkityksellisyys on kaiken tekemisen ja motivaation ydin.
Ilman, että kokee jonkin asian itselleen merkitykselliseksi, ei innostu. Ilman innostumista ei motivoidu. Ilman motivoitumista ei keskity. Ilman keskittymistä ei opi. Ilman oppimista ei kehity.
Kun löydät tien innostuneisuutesi, merkitykselliseksi kokemasi, äärelle, työmotivaatio löytyy tai vahvistuu.

Strategisen hyvinvoinnin tutkija ja kehittäjä Ossi Aura kirjoittaa Työ Terveys Turvallisuus -lehden blogissa 27.2.2017, että henkilöstötuottavuuden huipputasolle nostava johtajuusmekanismi perustuu pitkälti nimenomaan motivaation tukemiselle.

Innostuminen saa lähtemään liikkeelle omasta tahdostaan. Innostunut työntekijä kokee työntekemisen iloa. Innostunut työntekijä on innovatiivinen.

Kaikessa tarvitaan luovuutta, eikä luovuudelle ole tilaa, jollei tekeminen ole omasta motivaatiosta lähtevää, jollei pohjalla ole innostuneisuutta, jollei pohjalla ole omalle itselle jonkin merkitykselliseksi kokemista.

”Työnohjaus innostaa ja energisoi selkiyttämällä työmotivaatiota, työrooleja ja perustehtävää. Seurauksena on kokemus merkityksellisyydestä ja innostuneisuus”

Työnohjaaja voi herätellä ohjattavien omaa innostuneisuutta esimerkiksi muistuttamalla kokemuksellisella tavalla ohjattavia siitä, mikä on heitä aiemmin innostanut.

Työnohjauksessa voidaan yhdessä myös selkiyttää työrooleja ja hakea syitä alalle hakeutumiseen.

Kun kuva omasta perustehtävästä ja on selkeä ja motivaation syyt selvillä, on seurauksena kokemus merkityksellisyydestä ja innostuneisuus.

Työnohjauksessa voi energisoitua ja innostua omasta työstään.

Innostuminen herättää katsomaan itseään ja työtään motivoituneesta näkökulmasta. Innostuneisuus saa hymyilemään; hymy ja innostuminen tarttuvat.

Vai onko innostuneisuuden kokemus hukassa, haluatko löytää uuden uran, tai löytää alkuinnostuksen uudestaan, tai niin sanotun oman juttusi?

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta työnohjauspalveluistani, tai käytä aloituspakettitarjous. Voimme myös sopia ilmaisesta alkukartoituksesta.

Lue lisää työnohjauksesta

Mitä työnohjaus on?

Mitä hyötyä on työnohjauksesta?

Työnohjauksella työmotivaatio kasvaa tulos voi jopa satakertaistua

 

Lue lisää Johanna Wahlbeck Oy:stä

Innostu – työnohjauspalvelut

Kehity – taideterapiapalvelut

Opi – koulutuspalvelut

Taidepalvelut

Taidematkat lähelle ja kauas

Taustaa ja referenssejä