Johanna Wahlbeck, kuvassa kirjahyllyni kirjoja, mm. työnohjausta käsitteleviä

Työnohjausta, taideterapiaa, koulutusta ja taidematkoja

 

Olen rento ja innostava työnohjaaja (STOry-pätevyys), taidefilosofi (FM) ja psykodynaamisen koulutuksen saanut kuvataideterapeutti (Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus), tuotekehittäjä, yrittäjä sekä taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistossa. Asun Helsingissä.

Tarjoan työnohjausta, uraohjausta, taideterapiaa ja koulutuspalveluita sekä opastettuja taideretkiä lähelle ja kauas. Toiveesta voin käyttää kuvataidemenetelmiä ja esimerkiksi draamamenetelmiä myös ohjauksissani.

Lue lisää ammatillisesta taustastani

Lue lisää Taidepalveluistani

 

Työn merkityksellisyyden löytäminen antaa unelmille siivet. Taide ja kuvallisuus sekä teorian linkittäminen rennosti mutta fokusoidusti – pinkillä fokuksella – käytännönläheisyyteen on ammatillisen osaamiseni ydintä.

 

 

Referenssejä

 

 

   

                             

  

 

 

Asiakkailta olen saanut palautetta erityisesti siitä, että olen asiantunteva ja asiastani innostunut, otan toiveet ja mielenkiinnon kohteet huomioon ja osaan huomioida ryhmän mielenmaiseman, minulla on interaktiivinen ote ja todellista ammattitaitoa.

Esimerkiksi työnohjauksessani olen onnistunut luomaan luottamuksellisen ja mukavan tunnelman ja olen antanut sopivasti tilaa, mutta myös suunnannut toimintaa tarvittaessa, ohjaukseni on ollut asiakkaiden mukaan rento tapa tarkastella työn ongelmia yhdessä.

 

Asiakastarinoita

 

”Työnohjauksesta lähdin hakemaan selkeyttä virkamiehen työhöni. Sain sen. Lisäksi löysin itsestäni luovuuden. Johannan ohjauksessa löytyi myös konkreettisia tapoja luovuuden esiin tuomiseen. Minulle on avautumassa uusi ja ihmeellinen maailma, näin koen. Tuntuu niin oikealta!”, kertoo yksilötyönohjattavani, erityisasiantuntija Maija 60 v.

 

”Kiitos Johanna! Tilasta, ajasta, ajatuksista, väreistä, näkökulmien mahdollistamisesta, läsnäolosta, kuuntelemisesta”, kirjoitti ryhmätyönohjattavani, toimintaterapeutti Heidi 51 v.

 

”Yläkoulun opettajaryhmämme on saanut koulupäivän hälyn ja kiireen jälkeen rauhoittua paperin ja värien äärelle. Taiteen tekemisen kautta olemme pystyneet avaamaan monia kiperiä ja kipeitä asioita.
Johannalla on taito tavoittaa opettajan työn haasteiden syitä ja tarjota niihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia.
Tapaamistemme jälkeen mieli on tuntunut keventyneeltä ja virkistyneeltä ja olemme saaneet mukaan välineitä arjen helpottamiseen.” Opettajien työnohjausryhmä

 

”Koin työnohjauksen ja yritykseni palveluiden konseptoinnin prosessin todella hyväksi. Yksin on hankala huomata kipukohtia. Viestintä omasta yritystoiminnasta on selkiytynyt ohjauksen ansiosta.” Aloitteleva yrittäjä

 

”Työnohjaus oli just sitä mitä tarvitsin, todella hyödyllistä. On hyvä flow nyt! Olo on rauhallinen ja iloinen, vihdoinkin teen juuri niitä asioita, joita haluan. Johannan työnohjauksellinen tuki on ollut valtavan tärkeää tässä.” Sade, kuvataiteilija, opettaja

 

Eräs yksilöohjattavistani (yrittäjä, psykoterapeutti ja työnohjaaja) antoi testimoniaalitekstinsä kuvamuodossa. Näitä asioita hän sai matkaansa työnohjauksesta:

 

työnohjaus referenssit

 

”Voin lämpimästi suositella Johannan kuvamenetelmien koulutusta. Sain uusia työvälineitä omaan työhöni ja ajatteluuni. Johannan pirskahteleva ja asiantunteva tapa kouluttaa sai ryhmän innostumaan ja oppimaan.” Taru, Viestintäkonsultti

 

”Hakeuduin Kuvan käyttö asiakastyössä– koulutukseen löytääkseni ja oppiakseni uusia luovia, toiminnallisia ja kuvallisia työmenetelmiä auttaakseni perheitä ja perheenjäseniä löytämään tapoja ilmaista mm. tunteita ja ajatuksia, joita he eivät välttämättä tavoita sanallisella tasolla.
Kuvallinen työskentely syvensi asiakastyötä ja sen kautta löytyi käsittelyyn sellaisia asioita, joita pelkästään sanallisella tasolla ei olisi voinut tavoittaa.
Yllätyin kuvien voimasta omakohtaisesti lähiopetuspäivinä ja asiakastyössä, kuinka ne nostivat myös sellaisia asioita käsittelyyn, jotka olivat vasta sisäisenä hahmona.
Koulutuksen aikana ymmärsin, kuinka kuvan kautta työskentely onnistuu ilman että ohjaaja ja/tai ohjattava on taiteellisesti lahjakas. Sain teoreettista ja käytännöllistä tietoa kuvallisten menetelmien käytöstä.
Johannan laaja koulutus- ja osaamistausta antoivat mahdollisuuden käsitellä kuvallisia asioita monipuolisesti ja joustavasti.
Johannan avoin ja  innostava ohjaamistyyli loi luovan oppimisympäristön.
Olen erittäin tyytyväinen, että osallistuin tähän koulutukseen, jossa opin todella paljon luovista, toiminnallisista ja kuvallisista työmenetelmistä, joita olen rohkeampi käyttämään jatkossa työssäni.” Diakoninen perhetyöntekijä
”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti

 

”Rentouttava päivä, arjen rooleista vapaana uusien ihmisten seurassa. Leikkimistä kuvan kanssa, hauskaa, kevyttä,kuitenkin syvällistä.
Päivän tehtäviä Johanna pohjusti kiinnostavasti historia-, teoria- ja estetiikkatiedoin.
Opin paljon uutta siitä,miten kuvia käytetään ja on käytetty eri puolella maailmaa osana arkisiakin rituaaleja.
Tämä toinen osallistumiskertani asetti ekan ihan uuteen,syvempään perspektiiviin. Vasta ollessani uudelleen kuvan kanssa toiminnassa tällä tavoin, ymmärsin, mitä edellisellä kerralla tekemäni kuvat kertoivatkaan silloisesta elämäntilanteestani.
Suosittelen kaikille, jotka haluavat luovan leikin kautta yhtäkkiä syvälle iskevän itseymmärryksen!”
Rento kuva -konseptin kuva-iltaan ja koulutuspäivään osallistunut opettaja Laura, 38 v.

 

”Kaikki on valmiiksi mietitty ja itse voi vain keskittyä taiteesta nauttimiseen” Taidematka-asiakas
”Tyylisi opastaa on sopivan täyteläinen ja asiapitoinen. Päivään oli saatu mahtumaan todella runsas, mielenkiintoinen ja toisistaan poikkeava tarjonta, mutta kiireen tuntua ei silti ollut. Kiitos tästä sinulle ja ammattitaidollesi.” Toinen taidematkaaja
”Pelkkä näyttelyn katselu ei olisi avautunut läheskään niin paljaaksi ilman sinun taitavaa alustustasi, juuri tämä on taidematkan suola ja sokeri.” Kolmas taidematkaaja

 

”Et voi uskoa miten moninainen se anti on, jota saan Pinkit vinkit-WAHLBECK-Rento kuva -taidetoiminnasta!” Kanta-asiakas

 

Taide- ja kulttuurialan palveluiden tuotteistaminen -koulutukseen (järjestäjänä TAKU ry / Akava) osallistunut kuvaa antia näin:
”Sain koulutuksesta konkreettista apua palvelutuotteen kehittämiseen, hinnoitteluun ja markkinointiin.
Myyntineuvotteluiden ja hinnoittelun käsittelyn kannalta oli tärkeää, että kouluttaja ymmärsi kulttuurialan erityispiirteet oman pitkän kokemuksensa kautta ja osasi kannustaa myös kyseenalaistamaan ja muuttamaan totuttuja käytäntöjä.
Koulutus oli hyödyllinen, tiivis ja käytännönläheinen kokonaisuus.”
Riina 33v., kulttuurituottaja (AMK)

 

”Aloitusseminaariin osallistui hankkeen yhteistyokumppaneita ja aiheesta kiinnostuneita alueen toimijoita, mm. sosiaali- ja terveysalan tyontekijoitä, työvalmennuksen ohjaajia ja taidealan osaajia. Johanna Wahlbeckin seminaarissa pitämä puhe ’Meissä kaikissa on luovuutta’ käsitteli kuvataidemenetelmien käyttöä osallisuuden ja osaamisen tukena asiakastyössä.
Wahlbeckin puhe oli taidokkaasti rakennettu kokonaisuus ja avasi kattavasti aihetta eri näkokulmista ja innostavasti käytännön esimerkkien kautta. Taiteen vaikuttavuus ja kuvien merkitysten tarkastelu oli puheenvuorossa tuotu kiinnostavasti ja helposti lähestyttävästi kuulijoille esille.
Johanna Wahlbeckin pitämässä työpajassa, hankkeen kohderyhmän asiakkaille kuvataidemenetelmien avulla, tarkasteltiin tavoitteiden asettamista. Hankkeen kohderyhmänä ovat heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat aikuiset, nuorista ikääntyviin. Wahlbeckin väliton ja tasavertainen ohjastyyli loi työpajaan lämpimän ja turvallisen ilmapiirin.
Wahlbeckin tapa ohjata asiakkaiden työskentelyä niin yksilö- kuin ryhmätasolla on innostavaa ja kannustavaa. Asiakkaat työskentelivät intensiivisesti ja kollektiivinen jakaminen sekä keskustelu olivat luonteva ja tärkeä osa tyopajan sisältöä.
Wahlbeckin puheenvuoro, työpajan ohjaaminen ja konsultointi olivat ammattimaisesti ja monitasoisesti toteutettuja niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta. Yhteistyö kaiken kaikkiaan Wahlbeckin kanssa oli sujuvaa, inspiroivaa ja luotettavaa.” 
Minna Koivula, LUmOaVA-hanke, TKI-asiantuntija

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

johanna@oivallamme.fi

040-4101270

Tarjoan palveluja myös ruotsiksi ja englanniksi.

 

Lataa ilmainen julkaisu:

Lue artikkelini ”Empaattisen viestinnän merkitys työhyvinvoinnille, sitoutumiselle ja työnlaadulle” työnohjaajien Osviitta-ammattilehdessä (pdf) »

Artikkelin kirjallisuusluettelo (pdf) »

 

Pääpalveluni

Innostu – työnohjauspalvelut

Opi – koulutuspalvelut

Kehity – taideterapiapalvelut

Taidematkat lähelle ja kauas