fbpx

Uuden oppiminen auttaa muun muassa epävarmuuteen suhtautumisessa.

Varsinkin nykymaailmassa uutta opitaan koko ajan. Uuden oppiminen vaatii innostumisen ohella muun muassa uteliaisuutta. Utelias uskaltaa astua vieraallekin alueelle etsimään uusia ratkaisuja; oppimaan.

Me jokainen olemme syntyneet uteliaina, mutta kiireessä, suorittaessa tai jostain muusta syystä uteliaisuutemme on saattanut jäädä taka-alalle. Lisäksi vanhoihin tapoihin ja malleihin on helppo juuttua, vaikka tietäisi, etteivät nämä tavat ja mallit toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutukseen osallistuminen on hyvä keino herätellä uteliaisuuttaan ja avautua uudelle. Uuden oppiminen rikastuttaa elämää. Utelias saa myös omasta henkilökohtaisesta elämästään enemmän irti, koska hän on avoin uusille asioille.

Uteliaisuus on suuri voimavaramme. Uteliaisuus auttaa suhtautumaan epävarmuuteen, jota jokainen väistämättä kohtaa päivittäin elämässään. Utelias uskaltaa kohdata ongelmat ja etsiä niihin ratkaisun avaimia. Uteliaisuus auttaa selvittämään, mitä elämältä haluaa.

Kysy tarjousta taide- ja hyvinvointialan koulutuksistani!