fbpx

Utbildningstjänster, konstmetoder, böcker i bilden, Lär dig konstmetoder!

Lär dig!

Att lära sig nya saker hjälper bland annat med en känsla av osäkerhet.

 

Jag erbjuder utbildningstjänster.

 

För närvarande har jag kurser om användning av kontmetoder i olika sommaruniversitet i Finland, på finska. Läs mer om dem. Lär dig konstmetoder med mig!

Om du vill använda mera bilder eller konst i klientarbetet, eller vill koppla av med hjälp av konstmetoder, eller beställa en föreläsning om nutidskonst eller till exempel om konstens betydelse, kontakta mig gärna! Jag erbjuder också program för rekreationsdagar.

 

Be om en offert gällande en utbildning om hur konst kan befrämja välbefinnande eller gällande konst som en möjlighet till rekreation!