Svenska översättningar av mina websidor kommer snart!

 

Kontakta mig och fråga mera om mina serviceformer.

Jag har mottagningsutrymme på Mannerheimsvägen, i Finland.

För utbildning och till exempel arbetshandledning kan jag resa och arbeta i kundens faciliteter.