kehity taideterapian keinoin, kuvassa taideterapeuttinen värikäs maalaus

 

Taideterapeuttinen tila kehittää

 

Tarjoan taideterapiapalveluita

Taideterapia on hoitomuoto, jossa sanallisen ilmaisun lisäksi käytetään erilaisia taiteellisia keinoja.

Taideterapeutteja ja koulukuntia on monenlaisia. Itse olen käynyt niin sanotun psykodynaamisen kuvataideterapiakoulutuksen. Musiikillisen taustani vuoksi voin käyttää asiakkaiden kanssa tilanteen mukaan lisäksi musiikin keinoja.

 

Taideterapiaprosessi on kehittymisprosessi

Lue lisää kehittymisestä: Kehittyminen on suuri voimavara yksilölle ja yhteisölle.

 

Taideterapeuttiset hetket antavat luovuudelle tilaa

Varsinaisen taideterapian lisäksi tarjoan erilaisia kevyempiä tapoja luovuuden kehittämiseen joissa taideterapeuttinen ilmaisu kulkee rinnan muun vuorovaikutuksen kanssa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää tarjoamistani taideterapeuttisista kehittymisen keinoista!

Muut palveluni:

Innostu – työnohjauspalvelut
Opi – koulutuspalvelut

Taidepalvelut